Revista Univers strategic

The Strategic Universe Journal

 

 

UNIVERS STRATEGIC este o revistă științifică universitară a Universității Creștine “Dimitrie Cantemir”, cu apariție trimestrială, care reunește, în paginile sale, în cadrul unor rubrici permanente, studii și articole pe teme ale managementului strategic educational, ale universului strategic economic, ale universului juridic, precum si pe teme de securitate, dialoguri, prezentări ale unor centre și institute de studii și cercetări științifice de profil din țară și din străinătate, baze de date, bibliografii și alte rezultate ale cercetării științifice, cu scopul de a oferi profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, persoanelor publice și tuturor celor interesați de problematica domeniilor strategice educationale, economice, juridice si ale securității, informații, analize, sinteze, comentarii, puncte de vedere etc., precum  și un cadru generos de dezbatere științifică. Revista apare în format tipărit, în format DVD-ROM și în format pdf la adresa http://iss.ucdc.ro

 

STRATEGIC UNIVERSE is an academic scientific journal of The Christian University "Dimitrie Cantemir" with quarterly appearance, which meets in its pages, in some permanent columns, articles and studies on topics of strategic management education, the strategic economic universe, the universe legal and on security issues, dialogues, presentations of centers and institutes for studies and scientific research in the country and abroad, databases, bibliographies and other results of scientific research in order to provide teachers, PhD, MA, students, public figures and all those interested in the problem areas educationale strategic, economic, legal and security information, analysis, synthesis, comments, views, etc., and a generous framework of scientific debate. The journal appears in print, on DVD-ROM and in PDF format at http://iss.ucdc.ro.

 

 

ISSN 2067-7464 Print

ISSN 2068-1682 Online

 

Revista se află în bazele de date EBSCO ?i CEEOL

 

 

150" />
   

 

Univers Strategic

Nr.1(53) martie 2023

 

 

Univers Strategic

Nr.3. septembrie 2022

 

 

Univers Strategic
Nr.2(42) Iunie 2020

 

Univers Strategic
Nr.40 decembrie 2019

 

Univers Strategic

Nr.3(35) Septembrie 2018

 

Univers Strategic

Nr.2(30) iunie 2017

 

Univers Strategic

Nr. 2(22) iunie 2015

 

Univers Strategic

Nr.3(23) sept.2015

 

Univers Strategic
Nr.. 2(14) iunie 2013Univers Strategic Nr.1(5)

martie 2011

 

Univers Strategic Nr.4

decembrie 2010

 

 

su2

Strategic Universe No..2

Marsh 2010

   

 

 

Adresa revistei este următoarea: Splaiul Unirii nr. 176, Sectorul 4, București, Telefon: 021.330.99.56; Centrala: (021)330.70.00, 330.79.11, 330.79.14; interioare 133, 145 Fax: 021.330.87.74

 

Vizitatori începând cu data 8 septembrie 2010: