Studii Strategice Interdisciplinare si de Securitate (SSIS)

Interdisciplinary Strategic and Security Studies (ISSS)


cantemir

Studii Strategice Interdisciplinare si de Securitate este un domeniu de studii și cercetări strategice interdisciplinare si de securitate, care functionează, din luna martie 2014, în cadrul Institutului International pentru Drepturile Omului (IIDO) al Universitătii Crestine „Dimitrie Cantemir” (UCDC), continuând activitătile desfăsurate de Institutului de Studii de Securitate (ISS) al UCDC. Studiile si rezultatele cercetărilor efectuate, precum si comunicările, interventiile, punctele de vedere si alte rezultate ale unor analize, sinteze, evaluări si prognoze, manifestări stiintifice etc. vor fi publicate, în continuare, pe site-ul http://iss.ucdc.ro, în revista Univers Strategic (http://iss.ucdc.ro/revista.html ), în alte publicatii si în volume editate cu diferite prilejuri, în folosul învă?ământului universitar, al institu?iilor publice si private interesate si al publicului larg.

 

Interdisciplinary Strategic and Security Studies is an area of interdisciplinary studies of strategic and security, operating since March 2014, at the International Institute for Human Rights (IIDO) Christian University "Dimitrie Cantemir" (UCDC), continuing activities conducted by the Institute for Security Studies (ISS) of UCDC. The studies and the results of research and communications, interventions, views and other results of analysis, synthesis, evaluation and forecasting, scientific etc, will be published at the http://iss.ucdc.ro site, in The Strategic Universe Journal (http://iss.ucdc.ro/revista.html), in other publications and edited various volumes for the benefit of university education, public institutions and private stakeholders and the general public.

.

Institutul de Studii de Securitate (prezentare 2013)

Statutul ISSDC